مسئله ازفصل اول پایه هفتم

مسئله ازفصل اول پایه هفتم,
مسئله ازفصل اول پایه هفتم 1-نسبت زاویه های مثلثی 3و4و5 است .اندازه هر زاویه چند درجه است؟ 2-محمد در هر روز1500 تومان پس اندازدارد  اگر دردوهفته بتواند ثلث قیمت یک کتاب  را تهیه کند .قیمت ک
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ