تکنیک ریاضی

تکنیک ریاضی,تقسیم,ضرب,
تکنیک ریاضی تقسیم عدد 1350تقسیم بر 5 1-بر 10 تقسیم میکنیم.   2-در 2 ضرب میکنیم. 135*2=270
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ