توضیحاتی پیرامون ریاضی نهم

توضیحاتی پیرامون ریاضی نهم,
توضیحاتی پیرامون ریاضی نهم  ریاضی پایه نهم  ابتدا مروری بر مطالب کلاس هشتم ومبحث های جدید هشتم دارد لذا باید فصلهای اعداد  گویا-چند ضلعیها-زاویه ها-توانها بحث آمار مورد  مطالعه م
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ