افزایش زمان تدریس درس ریاضی به 3 ساعت در رشته انسانی

افزایش زمان تدریس درس ریاضی به 3 ساعت در رشته انسانی,
افزایش زمان تدریس درس ریاضی به 3 ساعت در رشته انسانی وی با بیان اینکه در این جلسه موضوع درس ریاضی برای رشته علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی مورد تأکید قرار گرفت اظهار کرد: اعضای شورای عالی آمو
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ