چند نـکته شـگفت انـگیز درمـورد مـردم ژاپـن

چند نـکته شـگفت انـگیز درمـورد مـردم ژاپـن,
چند نـکته شـگفت انـگیز درمـورد مـردم ژاپـن     1-آیا میدانید که دانش آموزان ژاپنی به همراه معلمان خود هر روز مدرسه خود را به مدت 15 دقیقه تمیز میکنند ؟ که منجر می شود به ظهور
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ