قدرت عجیب کودک ۹ ساله نابینا در نواختن پیانو

نابینا,9ساله,خلقت,ارگ,
کودکی که خلاقیت خاصی در نوازندگی پیانودارد با توجه به نابینایی او
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ