توان منفی

  1.87 x 10–5 = 0.0000187                            3.7 x 108
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ