تقدیر

از تلاش  وجدیت کلاس  نهم  شعبه الف  شهید مدرس دیلم در درس ریاضی تقدیر میشود .   سرگروه آموزشی ریاضی شهرستان دیلم : محمود قاسمی
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ