انواع مثلث ها

انئاع مثلثها,قائم الزاویه,
توضیحات کامل
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ