اسلایدهای فصل سوم کتاب ریاضی نهم : استدلال و اثبات در هندسه

اسلایدهای فصل سوم کتاب ریاضی نهم : استدلال و اثبات در هندسه استدلال (ص 34-35) آشنایی با اثبات در هندسه  (ص 39) هم نهشتی مثلث ها  (ص 45) حل مسئله در هندسه (ص
ریـــــاضــــی کـــده
عربی مطالعات فارسی زبان ادبیات زیست شیمی فیزیک ریاضی
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ